Serverhallar Skriv ut

I vår serverhall - en toppmodern anläggning för avancerad IT-drift - finns mycket kraftfulla system för att garantera en stabil drift. Hallen är placerad i centrala Stockholm (Vasastan) och har en total yta på ca 300 m2 med plats för ca 800 servrar i 105 rackskåp. I hallen finns två "meet-me-rooms" med inkommande internetförbindelser, två ställverk för inkommande A- respektive B-strömförsörjning, RACUs för klimatkontroll, ett rum med Inergenbaserat släckningssystem och ett uppackningsrum.

Kylanläggning
DatahallI serverhallen finns sex stycken Liebert Hiross Himod 46UH underblåsande luftkonditioneringsaggregat (sk RACUs) med en kyleffekt på 42,8kW per enhet. De håller temperaturen på 22°C (+/- 1°C) och en relativ luftfuktighet på 50% (+/- 10%). Datahallen är designad för en kyleffekt på 1000W/m2 golvyta, där varje rack har en kapacitet på 2400W.

Klimatregleringssystemen för serverhallen är redundanta och individuellt slutbara, baserade på en på taket placerad kylare (Liebert Hiross SuperChill SBR34, 300kW kyleffekt) samt ett DX-avkylningssystem. Som sekundärt reservsystem används kommunens kallvattenförsörjning. I maskinrummet finns även en kylanläggning för UPS-enheterna, som backas upp av två stadsvattenburna kylaggregat.

Internetförbindelser
Serverhallen har för närvarande två redundanta optiska fiberförbindelser, installerade av STOKAB samt Skanova, som förbinder vår serverhall med Telenors nationella stamnät via gigabitförbindelser.

Passagekontroll och inbrottslarm, kameraövervakning
RackskåpInbrottslarmet utgörs av ett larmsystem från Siemens/Cerberus med IR-detektorer och magnetdetektorer med direktkoppling till ett övervakningsbolag som även patrullerar anläggningen nattetid. Endast behörig teknisk personal har tillträde till datahallen och andra känsliga områden (maskinrum, fläktrum samt övervakningsrum). Passagen styrs med hjälp av mekanisk passagekontroll (t.ex dubbla ståldörrar i slussfunktion) + kortläsare + individuell kännedom (personlig kod).

Inne i byggnaden används rörelsedetekterande kamerabevakning dygnet runt. Ett flertal internkameror finns strategiskt utplacerade för att täcka in entrén, fönster samt datahall och maskinutrymmen. Alla kameror fungerar i anslutning till dörrlarm och sensorer. Alla inspelningar från det interna kamerasystemet sparas digitalt.

Brandskydd
BrandsläckningDatacentret har stålförstärkta brandväggar (EI60) och dörrar (EI20) med garanterat brandskydd om minst 60 minuter. För branddetektering används ett luftprovtagningssystem av typen VESDA (Very Early Smoke Detection) för mycket tidig rökdetektering. Därutöver finns både särskilda rök-, värme- och vattenläckagedetektorer installerade.

Brandsläckningssystemet använder sig av Inergen. Detta system släcker alla bränder inne i datahall och maskinrum inom en (1) minut efter detektering utan att förstöra någon teknisk utrustnng. Alla utrymmen är dessutom utrustade med ett bärbart CO2-brandsläckningssystem i enlighet med de lokala brandskyddsbestämmelserna. Brandlarmet är direktkopplat till övervakningsbolag.

Strömförsörjning
DieselgeneratorPå plan 2 ligger 120 m2 utrymme för tung utrustning som dieselgenerator, UPS, batterier och ställverk för inkommande elkraft. Birka Energi har fått anlägga ett särskilt högspänningsställverk i byggnaden för att kunna leverera vårt strömbehov på 1500A/400V.

Till varje rackskåp i hallen löper A- respektive B-ström, d.v.s. dubblerad försörjning ändra fram till varje enskild server. Strömförsörjningen är genomgående fullständigt redundant, rensad, filtrerad och levereras från ett flertal understationer. Två redundanta UPS-system för avbrottsfri kraft ger tillsammans med två batteripooler minst 20 minuters reservkraft, vilket används för att automatiskt starta dieselgeneratorn. En generator av typ P880E med en kapacitet på 880 kVA (702kW) är överdimensionerad för att även kunna försörja datahallens utbyggnad i fas 2. En bränsletank på 5.000 liter ger minst 24 timmars kontinuerlig drifttid och fylls på i enlighet med leveransavtal med lokalt oljebolag.

Dieselgeneratorn, UPS och batterier testas och belastningsprovas en gång i månaden.

Vi förfogar även över en toppmodern serverhall i Solna, som i första hand används för drift av våra backupsystem.

 

© 2009 Euro Net Agency OÜ | +46 852 509 730 | Bildhuggarvägen 17 NB, 121 44 Johanneshov info@euronetagency.com

Är domänen ledig? Sök domän    
Estonian - etRussian (CIS)Svenska (Sverige)