Serveripark Prindi

Meie serveriparkides – kaasaegsne ehitus arenenud IT-kasutuses – asuvad jõulised süsteemid tagamaks võimalikult stabiilne ühendus. Park asub Stockholmi kesklinnas (Vasastanis) ja selle pindala on 300 m2 ; seal on ruumi kuni 1800-le serverile 105-s rack-tüüpi seadmekapis. Pargis leiduvad ka kaks ”meet-me-rooms”  tuba sissetuleva Internetiühendusega, kaks jaotusseadet sissetuleva A – ja B- voolutoitega, RACUse kliimaseadmed, ruum Inergeni baasil kustutussüsteemide jaoks ja backupi ruum

Jahutussüsteemid

Serverpargis on kuus Liebert Hiross Himod 46UH altpuhuvat õhukonditsioneeri, mille jahutuseffekt on 42.8 kW. Need hoiavad temperatuuri stabiilselt 22oC peal ja suhtelist õhuniiskust 50%  (+ / - 10%). Ruum on disainitud nii, et jahutuseffekt oleks 1000W /m2 põrandapinnale, kusuures iga riiuli võimsus on 2400W.

Serverihalli kliimareguleerimissüsteemid on garanteeritud ja individuaalselt ühendatavad. Need baseeruvad katusel asuval jahutajal (Liebert Hiross SuperChill SBR34, 300kW jahutuseffektiga) ja DX-jahutussüsteemil.

Reservsüsteemiks kasutatakse kohalikku külmaveevarustust. Masinaruumis leidub ka üks jahutussüsteem UPS-üksustele, mida toetavad kaks linnavee toel töötavat jahutusseadet.

 

Internetiühendus

Serveripargil on hetkel kaks garanteeritud valguskaabli ühendust, mis on paigaldatud STOKAB ja Skanova poolt. Need ühendavad meie serveriparki Telenori riikliku ja rahvusvahelise põhivõrguga läbi gigabitühenduse. Serveriparki on ühendatud ka internetiteenuste pakkuja Ownit’i võrk gigabitühendusega.

Läbipääsukontroll, signaalisatsioon ja kaameravalve.

Signalisatsiooniks kasutatakse Siemens/Cerberus süsteemi IR detektorite ja magnetdektoritega otseühendusega turvafimasse, kes öisel ajal ka hoones patrullivad. Vaid kvalifitseeritud tehnilisel personalil on ligipääs arvutipargile ja muudele tundlikele piirkondadele nagu masina-, jahutus- ja vaatlusruum. Läbipääsu kontrollitakse mehaanilise läbipääsukontrolliga (nt topelt rauduksed lüüsifunktsiooniga)+ kaardilugeja + pluss individuaalsed teadmised (isiklikud uksekoodid) .

Hoones kasutatakse ööpäevaringselt liikumisanduritega kaameravalvet. Mitu sisekaamerat on strateegilise paigutusega, et katta sissepääs, masinaruum ja aknad arvutisaali.  Kõik kaamerad on ühendatud uksesignalisatsiooni ja sensoritega ja kõik lindistused säilitatakse digitaalselt.

Tuleohutus

Arvutikeskuses on terasest tulekindlad seinad (E160) ja uksed (E120) garanteeritud tulekaitsega vähemalt 60 minutit. Tuledetektorina kasutatakse õhust proove võtvat VESDA (Very Early Smoke Detection) tüüpi süsteemi, et avastada suits juba väga varajases staadiumis. Peale selle leiduvad kohapeal nii suitsu-, soojus- kui ka veelekkeandurid

Tulekustutussüsteemiks kasutatakse Inergenit. See süsteem kustutab kõik tulekahjud nii arvutisaalis kui masinaruumis 1 minuti jooksul peale avastamist, ilma tehnilist varustust rikkumata. Kõik ruumid on varustatud ka kaasaskantava CO2-tulekustutussüsteemiga kohalike tulekustutusnõuete kohaselt. Tulekahjualarm on otseühendusega valvefirmasse.

Elektrivarustus

Teisel korrusel on 120 m2 – t eraldatud raskevarustusele nagu diiselgeneraator, UPS, akud ja jaotusseadmed sissetuleva elektritoite jaoks. Birka Energia asutas meie ruumidesse erilise kõrgepingejaotusseadme, et oleks võimalik täita meie elektrivajadusi, mis on 1500A/400V.

Igasse rack-tüüpi seadmekappi terves saalis jookseb üks A- ja üks B-vooluühendus, mis tähendab dubleeritud toidet kuni iga üksiku serverini välja. Voolutoide on täelikult stabiilne ja garanteeritud, puhastatud, filtreeritud ja tuleb mitmest jaotusvõrgust. Kaks garanteeritud UPS-süsteemi katkestuste-vabaks vooluks annavad koos kahe akupoolusega vähemalt 20 minutilise reservvoolu, mida on vaja, et diiselgeneraator automaatselt käivituks. P880E tüüpi generaator võimsusega 880kVA (702kW) on võimsam kui vaja, et toita arvutiparki ka faas 2 ajal. 5000 liitrine kütusemahuti tagab vähemalt 24 tunnise katkematu voolutoite ja seda täidetakse kohaliku kütusefirmaga seotud lepingu alusel.

Diiselgeneraatorit, UPS-i ja akusid koormustestitakse üks kord kuus. Meie käsutuses on ka tippmoderne serveripark Solnas, mida siiski eelkõige kasutatakse backup-süsteemide hoidmiseks.

 

© 2009 Euro Net Agency OÜ | +372 660 18 10, +372 880 32 61 | Kivisilla 4 - 7 , 10145 Tallinn info@euronetagency.com

Sisesta uue või olemasoleva domeeni nimi:    
Estonian - etRussian (CIS)Svenska (Sverige)