Keskkonnakaitse põhimõtted Prindi

Euro Net Agency OÜ arendab, varustab ja turustab internetiteenuseid, keskendudes kõrgekvaliteetsele hostingule, mis katab ka suurimad tehnilised ja majanduslikud nõudmised.

Tegutsetakse võimalikult väheste resursside ja suurima effektiivsusega, rääkides toorainetest, energiast ja looduslikest vahenditest. Äriline tegevus seab tingimuseks töötamise keskkonnaga kooskõlas, mis omakorda aitab kaasa ühiskonna kestvale arengule.
Firma soovib saavutada eesrindlikku positsiooni hostingu alal, eelkõige, mis puudutab toodete ja tegevuste keskkonnasäästlikkust.

Firma keskkonnakaitse konktreetsed suunad on:

 • Pidevalt arendada oma toodete ja teenuste säästlikkust, mille juures kasutatakse elutsükli perspektiivi.
 • Eelistada tehnilisi jamajanduslikke tegevusi ja teenuseid, mida on lihtne üleval pidada kasutades tooraineid, energiat ja teisi looduslikke vahendeid ning mille jääkained on loodussõbralikud ja võimalikult suures ulatuses taaskasutatavad.
 • Valides tootjaid, eelistada alati, eeldusel, et pakutakse võrdseid teenuseid või tooteid, seda tootjat, kes pakub keskkonna seisukohast vaadatuna kõige säästlikumat alternatiivit.
 • Omada mõõdetavaid eesmärke ja jooksvalt suuta tõestada, et täidetakse ühiskonna poolt määratud nõudmisi ja tingimusi.
  rakendada keskkonna kasuks tööle ka oma töötajad ja koostööpartnerid, rääkida keskkonna tingimustest avatult ja asjalikult nii oma klientide kui ka teiste huvilistega.
 • Ennetada ja piiratada tahtmatut reostust ja hinnata uue või muudetud tegevuse tagajärgi enne reaalset tegutsemist.
  Võtta aktiivselt osa uurimus- ja arendustöödest, mis puudutavad keskkonda ja meie tegevust, eriti, mis puudutab energiasäästlikkust.
  Sobitada keskkonnatööd võimalikult suures ulatuses rahvusvahelistesse lepingutesse ja kogu kaubandust puudutavatesse põhimõtetesse.
 • Iga meie firma töötaja peab püüdlema nende keskkonnakaitse põhimõttete täitmise poole, samas peab ta iseseisvalt arendama ja parandama oma tööd, võttes arvesse keskkonna säästlikkuse.

 

© 2009 Euro Net Agency OÜ | +372 660 18 10, +372 880 32 61 | Kivisilla 4 - 7 , 10145 Tallinn info@euronetagency.com

Sisesta uue või olemasoleva domeeni nimi:    
Estonian - etRussian (CIS)Svenska (Sverige)